Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εμπορικών Πράξεων

με σύγχρονη παρακολούθηση κινήσεων συμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων

Οι υπηρεσίες με μια ματιά

1. Ενοποιημένη λογιστική και εμπορική διαχείριση σύμφωνη με τον ΚΒΣ

Φιλικό πρός τον χρήστη περιβάλλον ασφαλούς διαχείρισης.

2. Διαχείριση προμηθευτών, πελατών και λοιπών λογαριασμών. Εισπράξεις, πληρωμές, αξιόγραφα

Διαμόρφωση αρχείων, βάση των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησής σας.

3. Διαχείριση προσφορών παραγγελιών

Επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας όπου και εάν βρίσκεστε.

4. Ευέλικτo και ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκης

Για οποιοδήποτε σενάριο κωδικοποίησης ειδών (ακόμα και διαφορετική κωδικοποίηση εντός της ίδιας αποθήκης)

5. Καταστάσεις και ηλεκτρονικά αρχεία για TAXIS

Software as a Service (SaaS) συνώνυμο του cloud computing σημαίνει χρήση σε συνδρομητική βάση, λογισμικού που φιλοξενείται σε κεντρικούς διακομιστές (servers).

6. Εισαγωγή / εξαγωγή στοιχείων

Excel, XML, CSV κ.λ.π.

7. Αναλυτικά και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Για οποιοδήποτε σενάριο κωδικοποίησης ειδών (ακόμα και διαφορετική κωδικοποίηση εντός της ίδιας αποθήκης)

8. Υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης

Software as a Service (SaaS) συνώνυμο του cloud computing σημαίνει χρήση σε συνδρομητική βάση, λογισμικού που φιλοξενείται σε κεντρικούς διακομιστές (servers).

9. Διαχείριση οποιασδήποτε επιχειρηματικής διαδικασίας ή σεναρίου

Excel, XML, CSV κ.λ.π.

10. Επεκτάσιμο χάρη στο υψηλό επίπεδο παραμετροποίησης

Excel, XML, CSV κ.λ.π.

Ποια ειναι τα χαρακτηριστικα του

 • Λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή με browser δεν απαιτεί εγκατάσταση και αγορά software

 • Παραμετροποιημένο για άμεση χρήση του μέσα σε λίγα λεπτά

 • Πολυ - παραμετρικό εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία, από την πιο απλή έως την πιο σύνθετη.

 • Υποστηρίζει πολλά σενάρια κωδικοποίησης αρχείου ειδών.

Image
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική υλοποιημένη με τεχνολογία αιχμής

 • Αποτελείται και επεκτείνεται ανά ανεξάρτητα module (λειτουργικά συστήματα) που αλληλεπιδρούν στην ίδια βάση

 • Συγχρονισμός των εμπορικών πράξεων με τη λογιστική αποτύπωσή τους

 • Οι ενημερώσεις γίνονται κεντρικά και είναι άμεσα διαθέσιμες στο χρήστη

Image
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών ανά εταιρία

 • Δημιουργία κοινότητας συνεργατών / προμηθευτών μέσω του ενοποιημένου εργονομικού περιβάλλοντος εργασίας (κοινή χρήση παραμέτρων σε ομοειδής επιχειρίσεις)

 • Ασφαλής χρήση και υψηλή ασφάλεια δεδομένων

 • Εύκολο, λειτουργικό, εργονομικό. Προσφέρει ευέλικτη αναζήτηση και παρουσίαση της πληροφορίας

Image

Ευέλικτη Λειτουργία


Το περιβάλλον myTimologisi cloud enterprise erp επιτρέπει στην επιχείρηση να συλλέγει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να ερμηνεύει τα δεδομένα από πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες ξεκινώντας από του σχεδιασμό του προϊόντος, την κοστολόγησή του, τις πωλήσεις έως και τη διαχείριση των αποθεμάτων και τις πληρωμές.

Το περιβάλλον myTimologisi cloud enterprise erp διαθέτει σύστημα οπτικής ενημέρωσης του χρήστη για τυχόν παράλειψη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων, ενώ παράλληλα προσφέρει σε κάθε καρτέλα ένα εύχρηστο online help για την άμεση πληροφόρηση σε όποια λειτουργία και αν βρίσκεται.Προφίλ

Στην ενότητα Προφίλ μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε:

 • τα Στοιχεία Εταιρείας
 • τα Στοιχεία Χρήστη
 • τα Στοιχεία Υποκαταστημάτων
 • την Σύνδεση Άλλων Χρηστών
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Συμβαλλόμενοι

Στην ενότητα Συμβαλλόμενοι μπορείτε να:

 • εισάγετε και επεξεργαστείτε τους Συμβαλλόμενους
 • δείτε τις κινήσεις τους
 • ενημερώσετε ή μεταφέρετε τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης σε επόμενη
 • διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Είδη

Στην ενότητα Είδη μπορείτε να:

 • εισάγετε και επεξεργαστείτε το αρχείο κωδικών των Ειδών της επιχειρησής σας
 • δείτε τις κινήσεις των κωδικών συνοπτικά και αναλυτικά
 • να ταυτοποιήσετε κωδικούς ειδών με ελέυθερα είδη
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Προσφορές

Στην ενότητα Προσφορές μπορείτε:

 • να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε προσφορές
 • να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε προσφορές από/πρός τους Συμβαλλόμενους
 • να μετασχηματίσετε καταχωρημένες προσφορές σε παραστατικά πωλήσεων ή αγορών
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Πωλήσεις

Στην ενότητα Πωλήσεις μπορείτε:

 • να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά πωλήσεων/εισπράξεων
 • να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε παραστατικά πωλήσεων/εισπράξεων
 • να μετασχηματίσετε καταχωρημένα παραστατικά πωλήσεων
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Αγορές

Στην ενότητα Αγορές μπορείτε:

 • να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά αγορών/δαπανών
 • να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά πληρωμών προμηθευτών
 • να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε, να μετασχηματίσετε ή να διαγράψετε καταχωρημένα παραστατικά
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Συγκεντρωτικά

Στην ενότητα Συγκεντρωτικά μπορείτε:

 • να δείτε τις Κινήσεις της επιχείρησης σας και συνοπτική εικόνα όλων των παραστατικών
 • να δείτε σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αναλυτικά όλα τα παραστατικά της επιχείρησης σας και τις εγγραφές τους
 • να δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία για τις δράσεις της επιχείρησης σας
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Λογιστική

Στην ενότητα Λογιστική μπορείτε:

 • να δείτε συγκεντρωτικό/αναλυτικό πίνακα εσόδων ή εξόδων της επιχειρησής σας, ορίζοντας χρονικό διάστημα
 • τα Στοιχεία Χρήστη αναζητήσετε Κινήσεις ταμείου για επιλεγμένο χρονικό διάστηματα Στοιχεία Υποκαταστημάτων
 • να δημιουργήσετε φύλλο Φ.Π.Α.
 • να εξάγετε Μ.Υ.Φ. για επιλεγμένο χρονικό διάστημα
 • να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Παράμετροι

Στην ενότητα Παράμετροι μπορείτε:

 • να δείτε συνοπτικά και αναλυτικά όλες τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται
 • να προσθέσετε νέα δεδομένα σε παραμέτρους
 • να επεξεργαστείτε τις δικές σας παραμέτρους

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Loading
Το μήνυμα σας έχει σταλεί. Σας ευχαριστούμε!

1 μήνας Δωρεάν Χρήση