Στην ενότητα Προσφορές μπορείτε να:

  • Δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε προσφορές από/πρός τους Συμβαλλόμενους της επιχείρησής σας
  • Επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε προσφορές
  • Μετασχηματίσετε καταχωρημένες προσφορές σε παραστατικά πωλήσεων ή αγορών
  • Διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
myTimologisi  Home page myTimologisi  profile page

Προσθήκη Παραστατικών Προσφορών


Στην καρτέλα Καταχώρηση μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσφορά και να την αποστείλετε στον πελάτη σας ή να καταχωρήσετε μία προσφορά που λάβατε από έναν προμηθευτή σας. Επιλέξτε συμβαλλόμενο μέσα από το πεδίο της αναζήτησης.

Image
Image
Image

Η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη.


Πατάτε με το ποντίκι (αριστερό κλίκ) μία φορά στο πεδίο αναζήτηση και πληκτρολογείτε μερικά γράμματα από την επωνυμία του συμβαλλόμενου ή κάποιο από τα ψηφία του Α.Φ.Μ. και η αναζήτηση θα σας παρουσιάσει μια προτεινόμενη λίστα αποτελεσμάτων με όλες τις πιθανές επιλογές. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ENTER και θα εμφανιστούν σε αναπτυσσόμενη λίστα όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Image

Επιλέγοντας συμβαλλόμενο, εμφανίζονται όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία του στην αριστερή στήλη. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του Συμβαλλόμενου που εμφανίζονται στην οθόνη (εκτός από το ΑΦΜ) και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας το εικονίδιο B15.png Καταχώρηση Νέων Δεδομένων.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν επιλέξετε μεγάλη χρονική περίοδο (π.χ. πολλά έτη) ή άλλα κριτήρια που να επιστρέφουν πολύ μεγάλο αριθμό αποτελέσμάτων ενδέχεται να περιμένετε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, εφ' όσον επιθυμείτε να διακόψετε την διεργασία μπορείτε να πατήσετε το του πληκτρολογίου. Επίσης εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών λεπτών πρέπει να πατήσετε το του πληκτρολογίου για να επιστρέψετε στην αρχική επιφάνεια εργασίας της εφαρμογής.TIPS: Τα παραστατικά που αποθηκεύονται προσωρινά μπορείτε να τα δείτε και να τα επεξεργαστείτε από τις Επανεκτυπώσεις επιλέγοντας την Κατάσταση: Προσωρινά.

1 μήνας Δωρεάν Χρήση