Στην ενότητα Λογιστική μπορείτε να:

  • Δείτε τις Κινήσεις της επιχείρησης σας και συνοπτική εικόνα όλων των παραστατικών
  • Δείτε σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αναλυτικά όλα τα παραστατικά της επιχείρησης σας και τις εγγραφές τους
  • Δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία για τις δράσεις της επιχείρησης σας
  • Διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
myTimologisi  Home page myTimologisi  profile page

Συνοπτική εικόνα εσόδων / εξόδων


Στην Λογιστική μπορείτε να:

> Δείτε συγκεντρωτικό και αναλυτικό πίνακα εσόδων ή εξόδων της επιχειρησής σας, επιλέγοντας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
> Αναζητήσετε Κινήσεις ταμείου για επιλεγμένο χρονικό διάστημα
> Δημιουργήσετε φύλλο Φ.Π.Α.
> Εξάγετε Μ.Υ.Φ. για επιλεγμένο χρονικό διάστημα

Image


Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ώστε να: > εξάγετε αρχείο με τις εγγραφές Γενικής Λογιστικής σε μορφή αρχείου .zip

Δημιουργήσετε συνοπτικό ραβδόγραμμα εσόδων ή εξόδων (Φ.Π.Α. / Καθαρή αξία) για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα και να:

> εξάγετε τα αποτελέσματα σε πίνακα δεδομένων για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου
> αποστολή μέσω E-mail
> για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου
> ως φύλλο Excel

Image


Image
Image
Image


TIPS: Το myTimologisi.gr σας επιτρέπει να δημιουργήσετε φύλλο Φ.Π.Α. για καταχώρηση και εκτύπωση Δήλωσης Φ.Π.Α. προς το Υπουργείο Οικονομικών όπως ακριβώς υλοποιείται και στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αρχική Κατάσταση


Επιλέγοντας Λογιστική, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα για τα Έσοδα. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας βάση επιλεγμένου χρονικού διαστήματος.

1 μήνας Δωρεάν Χρήση