Στην ενότητα Αγορές μπορείτε να:

  • Δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά αγορών/δαπανών, πληρωμών προμηθευτών
  • Επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε, να μετασχηματίσετε ή να διαγράψετε καταχωρημένα παραστατικά
  • Διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
myTimologisi  Home page myTimologisi  profile page

Παραστατικά Προμηθευτών


Στην καρτέλα Δαπάνες μπορείτε να καταχωρήσετε ένα παραστατικό αγοράς ή ένα παραστατικό δαπάνης και να το χαρακτηρίσετε.

Επιλέξτε συμβαλλόμενο μέσα από το πεδίο της αναζήτησης. Η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Πατάτε με το ποντίκι (αριστερό κλίκ) μία φορά στο πεδίο αναζήτηση και πληκτρολογείτε μερικά γράμματα από την επωνυμία του συμβαλλόμενου ή κάποιο από τα ψηφία του Α.Φ.Μ. και η αναζήτηση θα σας παρουσιάσει μια προτεινόμενη λίστα αποτελεσμάτων με όλες τις πιθανές επιλογές. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ENTER και θα εμφανιστούν σε αναπτυσσόμενη λίστα όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Επιλέγοντας συμβαλλόμενο, εμφανίζονται όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία του στην αριστερή στήλη. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του Συμβαλλόμενου που εμφανίζονται στην οθόνη (εκτός από το ΑΦΜ) και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας Καταχώρηση Νέων Δεδομένων.

Image
Image
Image


Στις Παρακρατήσεις/Απαλλαγές επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα τον τύπο της παρακράτησης που αναφέρεται στο παραστατικό του προμηθευτή. Εκδίδεται και αντίστοιχο ταμειακό παραστατικό για το ποσό προκειμένου να τακτοποιηθεί και η καρτέλα συναλλαγών του προμηθευτή.

Σε περίπτωση διόρθωσης παραστατικού το οποίο έχει παρακράτηση θα πρέπει πρώτα να έχει διαγραφεί το παραστατικό που δημιουργήθηκε αυτόματα.

Η προσθήκη και άλλων παρακρατήσεων επιτρέπεται



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο έλεγχος αληθοφάνειας δεν ελέγχει για το κατα πόσον είναι σε ισχύ το ΑΦΜ αυτό ή αν σχετίζεται με την Επωνυμία ή ότι άλλο. Ο έλεγχος αλληθοφάνειας στηρίζεται σε ένα αλγόριθμο του υπουργείου οικονομικών για επιτρεπόμενους κωδικούς και περιορίζεται μόνο σε αυτό.



TIPS: Στις Παραμέτρους Αγορών Δαπανών στην παράμετρο 9120 - Παραστατικά Αγορών Δαπανών μπορείτε να προσθέσετε παραστατικό το οποίο στην συνέχεια θα εμφανίζεται στο Είδος Παραστατικού

Αρχική Κατάσταση


Επιλέγοντας Αγορές ενεργοποιείται η καρτέλα Δαπάνες για την καταχώρηση παραστατικών αγορών ή δαπανών